โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างทางเท้าและหลังคามุงทางเท้า
>