โรงเรียนฉลองรัฐประกาศเลื่อนการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องจากกรณ๊อุทกภัยน้ำท่วม
>